Tích hợp phần mềm kế toán

tich-hop-ke-toan1Phần mềm khách sạn Intelio đã kết nối được với các phần mềm kế toán phổ biến trong nước. Giúp bộ phận kế toán giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu.

Trên phần mềm khách sạn Intelio đã có đầy đủ về hồ sơ khách hàng, quản lý về công nợ, phân khoản các tài khoản doanh thu, phân hệ quản lý kho hàng, tính giá thành sản phẩm…

Chính vì vậy khi tích hợp với phần mềm kế toán, kế toán viên không cần phải nhập dữ liệu trên vào phần mềm kế toán mà hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu qua định dạng của từng loại phần mềm kế toán để import dữ liệu vào.

Công việc tích hợp được thực hiện ngay sau khi chạy Night Audit trên phần mềm Intelio. Các dữ liệu cần được tích hợp với phần mềm kế toán:
+ Đồng bộ các danh mục: Danh mục nhà cung cấp, danh mục khách hàng, hàng hóa kho hàng…
+ Phiếu thu tiền mặt VNĐ, ngoại tệ
+ Công nợ khách hàng
+ Hóa đơn bán hàng
+ Hóa đơn dịch vụ
+ Tách doanh thu chi tiết theo định khoản kế toán như Tiền phòng, minibar, giặt là..
+ Phiếu nhập kho
+ Phiếu chuyển kho
+ Phiếu xuất kho
+ Phiếu xuất nguyên vật liệu tự động tính theo định mức hàng tự chế093 233 1128