Tích hợp cổng soát vé tự động e-Ticket

Phẩn mềm Intelio tích hợp hệ thống soát vé tự động nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của các nhà đầu tư khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, nhà ga sân bay, tàu điện ngầm,… Hệ thống quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư.

  • Sử dụng công nghệ RFID (thẻ thông minh không tiếp xúc, tái sử dụng lại nhiều lần), hoặc
  • Công nghệ mã vạch (vé giấy mã vạch chỉ sử dụng 1 lần)
  • Phẩn mềm Intelio


093 233 1128