Order điện tử qua máy tính bảng, smartphone…

order-dien-tu-qua-may-tinh-bang-smartphoneKhả năng tích hợp mọi thiết bị như máy tính, máy POS, máy tính bảng, PDA, SmartPhone, SmartTivi(Tivi có kết nối internet)…

I. Ứng dụng order cho nhân viên phục vụ

– Trực tiếp order qua thiết bị tại bàn phục vụ của khách, các món ăn đều có kèm theo ảnh thực tế của món, giá bán.
– Quản lý chặt chẽ quá trình order của nhân viên phục vụ.
– Quản lý quá trình hủy order.
– Đánh giá nhân viên qua báo cáo order(Doanh số bán, số lượng order bị hủy…)
– Tách order tới bộ phận bếp(hàng chế biến), bộ phận pha chế(đô uống pha chế), đồ uống bán(bia, nước ngọt…).
– Tự động lập hóa đơn thanh toán tại quầy từ danh sách order của khách.

II. Ứng dụng order dùng cho khách nghỉ tại phòng

– Khách đăng nhập vào hệ thống(dùng số phòng, tên khách, mã số đăng ký phòng được cấp khi check in). Dùng các thiết bị như SmartTivi có sẵn trong phòng, qua máy tính bảng cá nhân, điện thoại SmartPhone.
– Hiển thị danh sách dịch vụ, các món ăn, đồ uống có kèm theo hình ảnh, giá, diễn tả chi tiết về dịch vụ, hàng bán cho khách tham khảo trước khi lựa chọn.
– Cho phép khách trong phòng order dịch vụ tại phòng, nhập chi tiết yêu cầu riêng của mình qua giao diện order.
– Sau khi khách order hệ thống tự chuyển order tới bộ phận liên quan. Nhân viên phục vụ gọi điện & confirm với khách về danh sách order.
– Thực hiện order, lập bill thanh toán.
– Khách có thể thanh toán tại phòng hoặc chuyển thanh toán tới lễ tân.
– Cho phép khách đánh giá chất lượng dịch vụ qua hệ thống.
– Thống kê báo cáo ý kiến khách hàng.
– Thống kê báo cáo doanh thu qua hệ thống order tại phòng.
restaurant smartphone order093 233 1128